Propozycja tekstu System Engineering Tool

Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Nowość: System Engineering Tool firmy Schmersal

Proste narzędzie do projektowania online złożonego okablowania z wykorzystaniem różnych systemów instalacyjnych.

Dzięki nowemu internetowemu narzędziu do projektowania firmy Schmersal projektant układów elektrycznych ma do dyspozycji proste narzędzie do projektowania instalacji okablowania dla urządzeń bezpieczeństwa w maszynach i systemach. Użytkownik może wybrać różne systemy instalacyjne firmy Schmersal: Safety Fieldbox, interfejs SD i okablowanie równoległe IO.
Na ekranie można w prosty sposób umieścić metodą „przeciągnij i upuść” i zestawić w wirtualną strukturę wybrane systemy instalacyjne, żądane urządzenia bezpieczeństwa, np. elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa, czujniki bezpieczeństwa, panele obsługi itd. oraz stosowane przewody.

System Engineering Tool firmy Schmersal oblicza napięcie zasilające w zależności od poboru prądu, długości i przekroju przewodu, które dociera do każdego urządzenia i ocenia je za pomocą systemu sygnalizacji świetlnej. Gdy np. napięcie zasilające spadnie poniżej minimalnej wartości 20,4 V, wskaźnik zmienia kolor z zielonego na żółty, a gdy spadnie poniżej 19,5 V zmienia kolor na czerwony. W tym przypadku wskazany jest wybór alternatywnego rozwiązania instalacyjnego, np. w systemach interfejsu SD zamiast połączenia szeregowego z rozdzielaczami Y należy wybrać pasywny moduł Fieldbox, w którym występują mniejsze spadki napięcia ze względu na większe przekroje przewodów. Cała konfiguracja jest wyświetlana w widoku topologii i można ją zapisać lub wczytać. Można również utworzyć wykaz części. Dzięki temu użytkownik jednym kliknięciem myszy może sprawdzić instalację elektryczną swojego rozwiązania bezpieczeństwa.

Kolumna kontekstowa

Dalsze informacje

Zum Systemkonfigurator

Uruchom narzędzie tutaj !