Zawartość

Nowa gama osprzętu tablicowego opracowana z myślą o przemyśle spożywczym

Projekt skoncentrowany na higienie, ergonomii i bezpieczeństwie

Na targach SPS 2022 zostanie zaprezentowana nowa Seria H – kompletny typoszereg urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych do aplikacji higienicznych, a w szczególności dla przemysłu spożywczego.

Charakterystyczny dla nowych urządzeń jest brak szczelin między uszczelkami, a powierzchniami montażowymi oraz brak wystających elementów. Poszczególne przełączniki i sygnalizatory świetlne łatwo utrzymać w czystości, a dzięki uszczelnieniom są odporne na regularne mycie pod wysokim ciśnieniem i przy użyciu agresywnych środków czystości.

 Typoszereg H spełnia wymogi normy PN-EN ISO 14159 (Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszyny) oraz najnowszej wersji of EN 1672-2 (Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Pojęcia podstawowe). Ta norma określa bardzo szczegółowo wymagania projektowe dla urządzeń sterowniczych i elementów interfejsu HMI maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym.  W projekcie kierowano się także nowymi wymogami odnośnie wyboru materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) NR 10/2011). 

Nowa seria H zastępuje stosowaną globalnie w HMI maszyn dla przemysłu spożywczego serię N. Osprzęt tablicowy typoszeregu H obejmuje szeroki zakres urządzeń, m.in. przyciski, lampki, przełączniki, wyłączniki główne i wyłączniki E-Stop.

Seria H nie tylko spełnia wymagania nowych standardów i „higienicznego projektu” ale, dodatkowo, jest w pełni modularna. Dzięki zatrzaskowym blokom zestyków z łatwością można łączyć je w różnych kombinacjach (w tym kaskadowo). Umożliwia to wygodną i sprawną instalację, dużą elastyczność i zapewnia idealne warunki dla wstępnego okablowania.

Oferta obejmuje 147 zróżnicowanych urządzeń, w tym 26 przycisków grzybkowych, 24 przełączniki z dwoma lub trzema pozycjami i 4 obrotowe przełączniki z potencjometrami. Projektanci maszyn dla przemysłu spożywczego mogą dowolnie wybierać, które urządzenia typoszeregu H sprawdzą się najlepiej w ich HMI. Ze swoim szerokim wachlarzem urządzeń Seria H jest unikalna na rynku, a dodatkowo możliwe jest laserowe oznaczenie poszczególnych urządzeń np. swoim logo.

Kolumna kontekstowa