Zawartość

Ochrona środowiska

Odpowiedzialność za zasoby

Naturalne zasoby, np. czyste powietrze, surowce lub kopalne źródła energii, są ograniczone. Perspektywa wyczerpania się powszechnie stosowanych surowców i źródeł energii jest już możliwa do przewidzenia.

Każda firma przemysłowa musi zdawać sobie z tego sprawę. Do celów grupy Schmersal należy przestrzeganie zasad zrównoważonej gospodarki oraz uwzględnianie aspektów ekologicznych i społecznych na równi z celami ekonomicznymi.

Rozwój produktu

Odpowiednie warunki do wytwarzania trwałych i ekologicznych produktów stwarza proces projektowania. Podczas tego procesu nasi konstruktorzy starają się, aby „ślad ekologiczny” nowego produktu był jak najmniejszy. Dlatego projektujemy nasze produkty z myślą o minimalizacji obciążeń dla środowiska podczas produkcji, użytkowania oraz w trakcie procesu odzysku lub utylizacji na końcu cyklu życia produktu.

Obejmuje to przemyślane wykorzystywanie zasobów, a także wybór efektywnych energetycznie metod produkcji. Bardzo ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju jest trwałość produktów. Trwalsze urządzenie zużywa mniej zasobów!

Jeżeli chodzi o zużycie energii, to nasze urządzenia i sterowniki bezpieczeństwa zużywają minimalne ilości energii elektrycznej. Koncentrujemy się na polepszeniu efektywności energetycznej i minimalizacji zużycia prądu, wody i ciepła w naszych siedmiu zakładach produkcyjnych.

Ochronę środowiska postrzegamy jako ciągle trwający proces: w całym przedsiębiorstwie regularnie opracowujemy bilanse energii, aby określać i wykorzystywać potencjały oszczędności.

Produkcja

Od 2006 roku wszystkie nasze produkty odpowiadają wymaganiom dyrektywy WE 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Od 2006 roku wszystkie procesy lutowania są prowadzone przy użyciu bezołowiowych stopów lutowniczych. Jeszcze przed zakazem stosowania powłok zawierających chrom 6-wartościowy całkowicie przestawiliśmy naszą obróbkę powierzchni na inne procesy, np. pasywację grubowarstwową.

Rozpuszczalniki stosujemy tylko tam, gdzie nie ma ekologicznej alternatywy. Stosujemy lakiery na bazie wody - proces przejścia na takie lakiery jest już prawie zakończony. Pracownicy we wszystkich zakładach produkcyjnych są stale uwrażliwiani na problemy wewnątrzzakładowej ochrony środowiska. Najlepsze pomysły dotyczące udoskonalania procesów i metod produkcji pochodzą od pracowników, którzy najlepiej znają te procesy, ponieważ stykają się z nimi codziennie.

Recykling

Zbieramy posegregowane odpady i surowce wtórne i w miarę możliwości wykorzystujemy je ponownie. Papier zbieramy oddzielnie od odpadów domowych. Jako zarejestrowany członek systemu Resy stosujemy opakowania nadające się do recyklingu.

Budynki i mobilność

Zewnętrzna konstrukcja naszego budynku administracyjnego w Wuppertalu została w ciągu ostatnich lat stopniowo wyposażona w nowoczesny system izolacji cieplnej. Aby zmniejszyć koszty ogrzewania, w zimie produkcja rozpoczyna się o jedną godzinę później niż w lecie. Do oświetlenia pomieszczeń produkcyjnych i administracyjnych używamy wyłącznie lamp energooszczędnych.

Pojazdy firmowe są również wybierane pod kątem zużycia energii i zrównoważonej mobilności: od 2006 roku większa część floty firmowej składa się z oszczędnych pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Do transportu wewnętrznego używany pojazdów na gaz ziemny.

Kolumna kontekstowa

Przestrzegamy przepisów ochrony środowiska obowiązujących w danym kraju. Podczas projektowania produktów i w całym łańcuchu technologicznym produkcji ostrożnie postępujemy z surowcami i zasobami oraz dbamy o jak najmniejsze obciążenie środowiska i recykling stosowanych surowców wtórnych.