Zawartość

Badania i rozwój

Przyszłościowe innowacje w zakresie bezpieczeństwa maszyn
– na całym świecie w sześciu zakładach

Ponad 100 pracowników na całym świecie w sześciu zakładach pracuje w dziale badawczo-rozwojowym (B+R) nad wprowadzaniem nowych pomysłów do produktów przeznaczonych na rynek. Tutaj rodzą się impulsy i powstają produkty, dzięki którym grupa Schmersal buduje pozycję lidera na rynku w zakresie innowacyjności.

Dział B+R jest podzielony na trzy obszary zadaniowe:

Mechanika, Elektronika i Technika badań.

Oprócz centralnego działu badawczo-rozwojowego w głównej siedzibie w Wuppertalu istnieje jeszcze pięć innych ośrodków (Wettenberg, Mühldorf, Bergisch Gladbach, Boituva / Brazylia i Szanghaj / Chiny). Wszystkie ośrodki badawczo-rozwojowe mają dostęp do identycznych baz danych, narzędzi i struktur organizacyjnych. W ten sposób stwarzamy warunki dla jak najlepszego wykorzystania istniejących kompetencji w każdym projekcie rozwojowym – z korzyścią dla klientów.

Ustrukturyzowany rozwój

Rozwój każdego produktu następuje zgodnie z jasną strukturą nowoczesnego zarządzania innowacjami i projektami: od pomysłu poprzez implementację techniczną, aż do produkcji wzorców oraz odpowiednich systemów produkcyjnych i kontrolnych.

Podczas certyfikacji nowych produktów zgodnie z wymaganymi normami i dyrektywami Schmersal współpracuje z odpowiedzialnymi organami i jednostkami certyfikującymi. Dzięki akredytacji DakkS laboratorium badawcze może samodzielnie przeprowadzać wiele testów. Skraca to czas potrzebny do wprowadzenia produktów na rynek.

Przestrzeń dla kreatywności – badania i rozwój w firmie Schmersal

Pracownicy działu badawczo-rozwojowego pracują nie tylko z najnowocześniejszymi narzędziami, ale również w przyjemnej atmosferze sprzyjającej kreatywności. Stanowiska pracy są komfortowo zaprojektowane – w końcu to tutaj rodzą się pomysły produktów przyszłości. Ciągłe podwyższanie kwalifikacji przez dokształcanie jest w firmie Schmersal podstawowym warunkiem rozwoju innowacyjnych urządzeń bezpieczeństwa.

Sieć badawcza – wewnątrz i na zewnątrz firmy

Wiele zespołów zajmujących się rozwojem i grup roboczych bierze udział w projektach międzydziałowych i międzyzakładowych. Zajmują się m.in. zagadnieniami przekrojowymi, takimi jak konstrukcja urządzeń zgodna z zaleceniami ochrony przeciwwybuchowej i spełniająca wymagania dyrektywy ATEX, oraz nowymi normami i dyrektywami, które są opracowywane w międzynarodowych organach normalizacyjnych.

Ponadto grupa Schmersal współpracuje w zakresie badań i rozwoju ze szkołami wyższymi i instytutami, np. Uniwersytetem w Wuppertalu (Wydział Budowy Maszyn / Technika Bezpieczeństwa), Instytutem Ochrony Pracy w St. Augustin, Instytutem Fraunhofera Techniki Produkcji i Automatyzacji (IPA) w Stuttgarcie i Uniwersytetem w Nagoja / Japonia.

Koncentracja na wymaganiach i życzeniach klientów

Wiele pomysłów i propozycji, które przyczyniają się do powstania nowych produktów lub wariantów dostosowanych do wymagań klientów, powstaje w trakcie dyskusji z innymi działami. Oprócz działu zarządzania produktem, który dostarcza ważnych impulsów dla rozwoju nowych produktów, również pracownicy działów zarządzania branżą, marketingu i sprzedaży „wsłuchują się w potrzeby rynku”. Prowadzi to do rozwoju nowych produktów, co klientom firmy Schmersal w sektorze budowy maszyn i urządzeń przynosi prawdziwe korzyści w zakresie konkurencyjności. Ponadto klienci mogą korzystać z wysokowydajnych, bezpiecznych i ergonomicznych maszyn i urządzeń.

Kolumna kontekstowa