Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Jakość

W produkcji urządzeń i systemów bezpieczeństwa obowiązują najwyższe wymagania jakościowe. Ponieważ nawet niewielka usterka może mieć poważne konsekwencje dla personelu obsługi lub wytwarzanych produktów. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności. Chociaż produkujemy rocznie setki tysięcy urządzeń,  to dla każdego produktu gwarantujemy poziom jakości, który odpowiada najbardziej wymagającym aplikacjom.

Podstawą najwyższej jakości w firmie Schmersal, oprócz kultury przedsiębiorstwa, jest struktura organizacyjna określona przez zarządzanie jakością. W całym łańcuchu tworzenia wartości jest gwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa procesów. System CAQ rejestruje i dokumentuje dane istotne z punktu widzenia jakości.

Normy i certyfikaty

Wiele z naszych produktów posiada certyfikat badania typu, np. BG, TÜV, UL i CSA. Ponadto jesteśmy reprezentowani w najważniejszych komitetach normalizacyjnych i grupach roboczych. Ścisła współpraca ze stowarzyszeniami zawodowymi i innymi instytucjami gwarantuje, że nowe produkty są od początku projektowane z uwzględnieniem obowiązujących norm.

Do góry

Właściwy materiał

Pomimo wysokiej głębokości przetworzenia nadal potrzebujemy wielu komponentów od dostawców zewnętrznych. Nasz personel działu zarządzania jakością ściśle współpracuje z dostawcami i monitoruje spełnianie naszych wysokich wymagań jakościowych. Obejmuje to następujące działania:

 • Audyty dostawców
 • Wspomagana komputerowo kontrola przyjęcia towarów z pełną dokumentacją danych w naszym systemie zarządzania jakością
 • Kontrola pierwszej próbki w przypadku nowego materiału i zmiany dostawcy
 • Regularna ocena dostawców
 • Wspólna optymalizacja jakości
 • Zakupy z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych

Do góry

Właściwe wyposażenie

Gwarantujemy, że nasza technika produkcyjna umożliwia wytwarzanie produktów o wysokiej jakości, m.in. dzięki następującym działaniom:

 • Staranna konserwacja oraz przeglądy maszyn i urządzeń
 • Regularne monitorowanie przyrządów kontrolnych i pomiarowych w firmie i laboratoriach zewnętrznych
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych zgodnie z najnowszymi trendami

Do góry

Właściwy proces produkcyjny

Powtarzalne procesy podczas produkcji gwarantują powtarzalną jakość. Obejmuje to, naszym zdaniem, następujące aspekty:

 • Uruchomienie właściwej produkcji dopiero po udanej fazie testowania
 • Wysoka głębokość przetworzenia i „wewnętrzna” kompetencja
 • Zdefiniowane procedury i plany kontroli podczas montażu
 • Przestrzeganie i kontrola przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
 • Rotacja na stanowiskach pracy w produkcji
 • 100% kontrola wyłączników bezpieczeństwa
 • Środki ochronne ESD dla odpowiednich produktów i obszarów

Do góry

Jakość: Proces, a nie stan

Na całym świecie jest użytkowanych setki tysięcy urządzeń firmy Schmersal, często w trudnych warunkach. Świadczy to o wysokim poziomie jakości, jaki osiągnęliśmy.
Ale nie jesteśmy z tego zadowoleni. Ponieważ jakość, tak jak ją rozumiemy, jest procesem, a nie stanem. Codziennie pracujemy nad poprawą naszych standardów jakości, m.in. przez staranną ocenę i analizę udokumentowanych danych o jakości oraz regularne wewnętrzne audyty jakości wykraczające poza wymagania normy DIN EN ISO 9001.