Zawartość

Zarządzanie jakością

Jednolite standardy na całym świecie

Wszystkie produkcyjne spółki zależne grupy Schmersal działają w oparciu o system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001. System ma budowę modułową i wyznacza jasne zasady dla wszystkich procesów istotnych z punktu widzenia jakości.

Zakres stosowalności zasad jakości w poszczególnych lokalizacjach znacznie wykracza poza struktury systemu zarządzania. We wszystkich krajowych i międzynarodowych zakładach produkcyjnych obowiązują jednolite standardy oraz są stosowane jednolite metody i narzędzia. Również metody badawcze są identyczne we wszystkich zakładach. Dzięki zharmonizowanym na całym świecie procesom udało się uzyskać maksymalną przejrzystość i efektywność.

Stawiamy na jakość

System zarządzania jakością jest punktem odniesienia dla koncepcji jakości, która w firmie Schmersal istnieje nie tylko w formie przepisów i kodeksów. Przywiązujemy najwyższą wagę do jakości produktów i to z uzasadnionych powodów: kade urządzenie, które produkujemy, spełnia ważne zadanie. Prawidłowe działanie urządzenia bezpieczeństwa wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie personelu obsługi. Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności przy każdym urządzeniu, które opuszcza jeden z siedmiu zakładów produkcyjnych.

Certyfikacja zgodnie z załącznikiem X MRL

Dzięki certyfikacji grupy Schmersal zgodnie z załącznikiem X dyrektywy w sprawie maszyn („Kompleksowe zapewnienie jakości”) mamy prawo do samodzielnego projektowania, kontrolowania i wytwarzania komponentów zapewniających bezpieczeństwo maszyn. Certyfikacja potwierdza wysoki poziom jakości zapewniany przez wszystkie zakłady, ponieważ jej uzyskanie wymagało spełnienia bardzo surowych kryteriów.

Naturalnie nasi międzynarodowi klienci otrzymują urządzenia, które mają wymagane certyfikaty krajowe, np. CCC (Chiny) lub UL / CSA (Ameryka Północna).

Urządzenia dla stref zagrożonych wybuchem: certyfikat ATEX

Kolejnym wyznacznikiem wysokiego poziomu jakości zapewnianego przez grupę Schmersal jest certyfikacja zgodnie z dyrektywą ATEX. Wymagania dyrektywy zostały wprowadzone do globalnej organizacji i procesów. Dzięki temu gwarantujemy wymagane bezpieczeństwo w bardzo wrażliwym obszarze urządzeń (bezpieczeństwa) przeznaczonych dla stref zagrożonych wybuchem.

Kwalifikacja we własnym akredytowanym laboratorium badawczym

Dobrze wyposażone laboratorium firmy Schmersal w zakładzie w Wuppertalu jest uznane za laboratorium badawcze przez niemiecką jednostkę akredytującą DAkkS i akredytowane zgodnie z DIN EN SO/IEC 17025. Dzięki temu laboratorium może na własną odpowiedzialność badać urządzenia niskonapięciowe na zgodność z normami międzynarodowymi.

Dla klientów grupy Schmersal oznacza to szybsze i tańsze badania nowych urządzeń i technologii oraz ich wprowadzenie na rynek. Czasochłonne testy prowadzone przez podmioty trzecie są uproszczone, a wymagania klientów dotyczące zakresu testów mogą zostać łatwiej zrealizowane.

Najwyższe standardy jakości, także podczas testów i certyfikacji

Laboratorium badawcze firmy Schmersal zatrudnia obecnie jedenastu pracowników, w tym dziewięciu oficjalnie zarejestrowanych kontrolerów. Aparatura badawcza obejmuje stanowiska do badania wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej oraz prób trwałości, urządzenia do symulacji środowiska (temperatura, wilgotność, wibracje, szczelność) oraz wymagane wyposażenie EMC.

Do zadań laboratorium oprócz przeprowadzania testów rozwojowych i badania typu nowych urządzeń bezpieczeństwa należy również zabezpieczenie uruchomienia produkcji seryjnej oraz badania i optymalizacja istniejących serii (w kooperacji z projektantami). Własny system zarządzania jakością, w pełni zintegrowany z systemem zarządzania jakością grupy Schmersal, gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów jakości podczas testowania i kwalifikacji.

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG / Germany

DIN EN ISO 9001: Main certificate including attachment: German/English

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wuppertal / Germany

DIN EN ISO 9001, Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wettenberg / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

Safety Control GmbH / Mühldorf am Inn / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH / Bergisch Gladbach / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. / Brasilien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English/Portuguese

ATEX DNV-GL, certificate: English

Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd. / China

DIN EN ISO 9001, single certificate: German, English, Chinese

ATEX 2014/34/EU: English

Schmersal India Private Limited / Indien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Kolumna kontekstowa

Laboratorium badawcze / test lab

Alpha w teście VDE i certyfikacja urządzeń niskonapięciowych

Low Voltage Agreement Group

Towarzystwo Symulacji Środowiska