Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Nasza produkcja

Jakość, elastyczność i wydajność

Najwyższe wymagania jakościowe, ogromna różnorodność wariantów i szybki czas dostaw. Są to podstawowe elementy, na których koncentrują się nasze zakłady produkcyjne. Z tego względu głębokość przetworzenia jest wysoka, a stosowane techniki zróżnicowane Dzięki temu jesteśmy elastyczni i możemy optymalnie sterować całym łańcuchem technologicznym.

Wysoka głębokość przetwarzania

W zakładzie w Wuppertalu pracuje przez całą dobę ponad 30 wtryskarek do tworzyw sztucznych o sile zwierania dochodzącej do 100 t. Centralne zasilanie materiałem i zautomatyzowane urządzenia obsługowe umożliwiają eksploatację bez udziału człowieka. Formy wtryskowe są wytwarzane przez naszą własną narzędziownię.

Obudowy i inne komponenty naszych urządzeń są przygotowywane w procesie obróbki mechanicznej. Oprócz konwencjonalnej obróbki skrawaniem są również stosowane nowoczesne centra obróbkowe CNC.

Wytwarzanie elementów elektronicznych odbywa się w zakładach produkcyjnych w Wuppertalu i Wettenbergu na wielu liniach z drukarkami do nakładania pasty lutowniczej, automatami montażowymi SMD, piecem i falą lutowniczą. Przed montażem wszystkie podzespoły elektroniczne przechodzą kompleksowe testy. Wykorzystujemy kombinację ręcznej i automatycznej kontroli optycznej (AOI) oraz testy działania dla konkretnych urządzeń.

Montaż i kontrola

Ponieważ niemal wszystkie produkty są wytwarzane w ogromnej różnorodności wariantów, wiele urządzeń jest kompletnie montowanych przez jednego pracownika na pojedynczym stanowisku pracy. W przypadku urządzeń produkowanych w bardzo dużej liczbie sztuk są stosowane zautomatyzowane komórki i linie montażowe.

Wszystkie stanowiska montażu końcowego są wyposażone w urządzenia testujące, które zapisują wyniki kontroli w centralnej bazie danych. Dzięki temu można szybko wykryć odchylenia od zakładanych parametrów i w razie potrzeby podjąć działania korygujące Urządzenia testujące są projektowane i wytwarzane w specjalnym dziale naszej firmy.

Zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju

Ze względu na cykle życia produktów często przekraczające trzydzieści lat i odpowiednio długie zobowiązanie dostarczania części zamiennych podejmujemy wyzwanie w zakresie elastycznej i zrównoważonej strategii produkcyjnej. Stwarzamy ku temu warunki przez konsekwentną standaryzację i dokładną dokumentację.

Współpraca międzynarodowa

Grupa Schmersal posiada siedem zakładów produkcyjnych na trzech kontynentach. Ostatnio na początku 2014 roku do sieci produkcyjnej został włączony nowy zakład w Ranjangaon / Indie. Obowiązuje zasada, aby dzięki produkcji na miejscu sprostać wymaganiom lokalnych rynków i zapewnić jednakową na całym świecie jakość asortymentu produktów. Główny zakład w Wuppertalu jako „Lead Factory” odgrywa wiodącą rolę i w kooperacji z innymi zakładami pracuje nad ciągłą optymalizacją procesów. Podstawą jest jednolity park maszynowy w zakładach europejskich, amerykańskich i azjatyckich.