Zawartość

Odpowiedzialność społeczna

Grupa Schmersal postrzega siebie nie tylko jako przedsiębiorstwo gospodarcze, ale również jako firmę odpowiedzialną społecznie, która dba o otoczenie i społeczność. Chcemy być dobrymi sąsiadami i partnerami władz lokalnych we wszystkich lokalizacjach, w których działamy. Promujemy lokalne inicjatywy i jako sponsor wspieramy inicjatywy społecznie użyteczne i działania lokalnych klubów sportowych.

Odpowiedzialność społeczna dotyczy również pracowników. Siłą napędową naszego rozwoju jest zapewnienie stabilnych i bezpiecznych stanowisk pracy zatrudnionym i ich rodzinom.

W zakresie odpowiedzialności za otoczenie i pracowników grupa Schmersal opiera się podczas zarządzania przedsiębiorstwem i przy kształtowaniu stosunków gospodarczych na zasadzie, że każde przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność społeczną i kieruje się zasadami etycznymi.

Dlatego grupa Schmersal podpisała „Kodeks Postępowania” organizacji ZVEI i „Kodeks Postępowania” europejskiej Konfederacji Producentów Urządzeń Niskonapięciowych (CAPIEL), który jest oparty na dokumencie ZVEI i uzupełnia go o kolejne aspekty, np. związane z ochroną środowiska i zadowoleniem klientów. Zasady, cele i zalecenia dotyczące postępowania zawarte w tych kodeksach są częścią filozofii przedsiębiorstwa i są traktowane za wiążące.

Kolumna kontekstowa

Przedszkole zakładowe w firmie Schmersal

Przejawem odpowiedzialności społecznej jest otwarcie przedszkola na początku 2008 roku na terenie głównej siedziby w Wuppertalu. Ułatwia ono pracownikom połączenie pracy i rodziny. Program przedszkola opiera się na ambitnej koncepcji pedagogicznej: ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie otwarte i chętne do nauki i uczą się poprzez zabawę, więc należy odpowiednio wspomagać ich zdolność uczenia się.