Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Impressum

Wydawca

Schmersal-Polska Sp.j.

ul. Baletowa 29
02-867 Warszawa

Tel.: +48 22 250 88 00
Faks: +48 22 816 85 80

Właściciele:
Elżbieta Nowicka
Mieczysław Nowicki

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150754
Nr identyfikacyjny VAT: 521-29-32-886

E-mail: info@remove-this.schmersal.pl

Kolumna kontekstowa