Zawartość

Technika badań

Nie ma rozwoju i produkcji bez wcześniejszego testowania: zasada ta obowiązuje w szczególności dla komponentów zapewniających bezpieczeństwo w budowie maszyn i urządzeń. Pracownicy działu są od początku zaangażowani w powstawanie nowych produktów. Projektują zautomatyzowane systemy do kontroli działania i kontroli jakości w trakcie produkcji oraz programują systemy testowania do sterowania procesem i zbierania danych testowych. Wymagane są umiejętności zarówno w zakresie mechaniki, jak i elektroniki – od konstrukcji mechanizmów przyrządów kontrolnych poprzez programowanie baz danych SQL, aż do kalibracji i obsługi technicznej istniejących systemów testowania. Spektrum używanych środków jest bardzo różnorodne: od środowisk programistycznych MS Visual Studio, DELPHI i AVR-STUDIO poprzez systemy CAD CREO, EAGLE i WSCAD oraz narzędzia do projektowania układów elektronicznych takie jak PSpice, aż do elektronicznej techniki pomiarowej dla PC i MC.

Kolumna kontekstowa