Configurable for different applications
Guard door monitoring
Fail-safe stand still monitor
Fail-safe delay timer
Selected application can be locked using seal
Slot-in termination with coding
Signalling of the system status, input signals and outputs

Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Nowe moduły przekaźnikowe PROTECT SRB-E-FWS-TS

Więcej funkcji w jednym urządzeniu: W nowych modułach bezpieczeństwa w wersji podstawowej SRB-E-302FWS-TS w jednym komponencie zawarte są funkcje bezpiecznego monitorowania bezruchu i bezpiecznego przekaźnika czasowego.
SRB-E-402FWS-TS: Wraz z dodatkowym monitorowaniem osłon bezpieczeństwa w jednym urządzeniu zawarte są nawet trzy funkcje – co jest unikatowym rozwiązaniem na rynku.

Bezpieczne monitorowanie bezruchu: Monitoruje impulsy podłączonych czujników. Dzięki
stałemu porównywaniu częstotliwości wejściowej (wartość rzeczywista) ze wstępnie ustawioną wartością wzorcową (częstotliwość bezruchu) urządzenie wykrywa spadki częstotliwości poniżej wartości granicznej i aktywuje wyjścia bezpieczeństwa.

W przypadku obracających się części urządzenia – np. napędów, silników i wałów – o stałych czasach wybiegu można również stosować moduły SRB-E-FWS-TS jako bezpieczny przekaźnik czasowy, np. do bezpiecznego pomiaru zadanego czasu. Sterownik jest aktywowany tylko po upływie założonego czasu celem, na przykład, odryglowania urządzenia bezpieczeństwa.

Wariant SRB-E-402FWS-TS oferuje dodatkowo możliwość dwukanałowego monitorowania elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa z opcjonalną detekcją zwarć międzykanałowych. Przy użyciu tego modułu np. w trakcie trwania niebezpiecznego ruchu osłona bezpieczeństwa pozostaje zaryglowana, a druga funkcja bezpieczeństwa (monitorowania osłony) zapewnia bezpieczne zatrzymanie tego ruchu. Dodatkowo wyjścia bezpieczeństwa uniemożliwiają uruchomienie maszyny do momentu poprawnego zamknięcia osłony. 

Dla wymienionych urządzeń częstotliwość bezruchu można ustawić w zakresie od 0.5 Hz do 10 Hz, a czas bezpiecznego opóźnienia może wynosić od 0.5 s do 3000 s.

 

Kolumna kontekstowa