Najmniejsze na świecie bariery świetlne w wbudowaną ewaluacją
SLB240 - najmniejsza na świecie konstrukcja z w budowaną ewaluacją
SLB440 - bezpieczne wyjścia OSSD do PL e

Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Najmniejsza na świecie bariera świetlna

bezpieczeństwa z wbudowanym modułem bezpieczeństwa

Najnowsze bariery świetlne bezpieczeństwa serii SLB 240/440/450 firmy Schmersal z wbudowanym modułem bezpieczeństwa charakteryzują się niezwykle zwartą konstrukcją. Oba modele SLB 240 i 440 można łatwo i szybko zamontować nawet w warunkach ograniczonej ilości miejsca. Obie wersje mają zasięg 15 metrów i są dostępne z przyłączem kablowym (wymiary szer. x wys. x dł.: 28 x 32 x 72 mm) lub wtykowym (wymiary szer. x wys. x dł.: 28 x 32 x 91 mm). Natomiast wersja SLB 450 (wymiary śr. x dł.: 49 x 126 mm) ma zasięg do 75 metrów.

Ważną zaletą serii SLB 240/440/450 jest możliwość stosowania w różnych aplikacjach w centrach obróbkowych do montażu/obsługi oraz w przemyśle drzewnym, papierniczym i drukarskim, w magazynach wysokiego składowania i w maszynach pakujących. Zapory świetlne nadają się przede wszystkim do zabezpieczania małych stref zagrożeń. Mogą to być maszyny z małymi otworami lub szczelinami, np. maszyny do montażu płytek drukowanych.

Stosowanie do ochrony procesów

Wszystkie zapory świetlne SLB posiadają bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe (2 x PNP) i można je bezpośrednio włączyć do obwodu bezpieczeństwa bez zewnętrznego modułu bezpieczeństwa. Nowa rodzina produktów odpowiada wymaganiom normy IEC 61496 dla wszystkich aplikacji typów 2 i 4. Jest ona stosowana do ochrony procesów, np. w magazynach wysokiego składowania, gdzie podczas autonomicznego transportu zapakowanych produktów są wykrywane odchylenia od wstępnie zdefiniowanych pozycji za pomocą systemu rozpoznawania obiektów i rejestracji wysokości, co pozwala uniknąć kolizji i uszkodzeń.
Ponadto model SLB 450 jest dostępny opcjonalnie z wbudowanym ogrzewaniem i może być stosowany w bardzo niskich temperaturach (do -30°C). Dlatego SLB 450 można stosować na zewnątrz, np. w przemyśle cementowym i drzewnym, w żwirowniach i portach.

Łatwe uruchamianie dzięki wizualnemu narzędziu do ustawiania

Wszystkie wersje są wyposażone w wizualne narzędzie do ustawiania, które znacznie ułatwia uruchamianie. Seria SLB 240/440/450 posiada czterokrotny poziom kodowania, dzięki czemu można stosować do czterech par czujników w jednym kierunku bez wzajemnego oddziaływania, gdy w jednej aplikacji pracuje kilka barier świetlnych. Parametryzacja nie wymaga stosowania środków pomocniczych, np. komputera lub systemów uruchamiania; wystarczające jest jedno urządzenie sterownicze takie jak przycisk. Dostępne są następujące tryby pracy: ustawianie, tryb automatyczny, tryb ponownego uruchomienia i tryb diagnostyczny.

Kolumna kontekstowa