Electromechanical sensors
Optoelectronic devices
Active and passiv fieldboxes
Control modules and programmable controllers
Cloud solution with comprehensive diagnostics options

Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Zgodne z Industry 4.0:

Nowa koncepcja Smart Safety Solution.

Grupa Schmersal ma zaszczyt przedstawić pierwsze na świecie rozwiązanie ‘Safety to Cloud’. Blokady elektromagnetyczne oraz czujniki bezpieczeństwa wyposażone w interfejs SD oraz niektóre kurtyny i bariery świetlne bezpieczeństwa mogą (poprzez sterownik bezpieczeństwa PSC1 lub bramkę SD w połączeniu z bramką Edge) wysyłać dane do dowolnie wybranej chmury. Interfejs SD (Serial Diagnostic – Diagnostyka szeregowa) służy do przekazywania danych niezwiązanych z bezpieczeństwem (np. diagnostycznych) z czujników bezpieczeństwa oraz blokad elektromagnetycznych zestawionych w bezpieczne połączenie szeregowe. Rozwiązanie Smart Safety Solution pozwala na wysyłanie wszystkich  danych cyklicznych czujnika z interfejsu SD do chmury. Połączenie tych danych cyklicznych w ramach chmury zapewnia użytkownikowi bogate możliwości diagnostyczne. Należą do nich np. cykle przełączeń, stan bezpieczeństwa, ostrzeżenia o obszarach granicznych, ostrzeżenia o odległościach i wiele innych. Bramka Edge przekazuje dane w formacie OPC-UA, standaryzowanym protokole komunikacji M2M.

Informacje diagnostyczne można wizualizować na ekranach i są one dostępne za
pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub smartfony. Dzięki temu możliwa jest kontrola procesów z dowolnego miejsca. Do wizualizacji za pośrednictwem karty wyników lub raportu można użyć na przykład Microsoft Azure Cloud Platform, która oferuje szeroką gamę użytecznych funkcji prezentowania danych w formie tablic, diagramów lub grafik.
Firma Schmersal oferuje swoim klientom rozwiązania absolutnie niezależne od producenta i systemu, dzięki czemu mogą oni swobodnie decydować, którą chmurę chcą wykorzystać.

Smart Safety Solution umożliwia Predykcyjne Utrzymanie Ruchu

Rozwiązanie Smart Safety Solution umożliwia ciągłe przekazywanie informacji diagnostycznych z czujników do chmury, torując w ten sposób drogę do wprowadzenia strategii Predykcyjnego Utrzymania Ruchu zgodnego z koncepcją Industry 4.0. Użytkownicy mogą np. sprawdzić, jak często maszyna jest uruchamiana oraz obliczyć liczbę godzin pracy i przewidywane zużycie komponentów. Dzięki temu usprawnia się ich wymianę i tym samym będzie można uniknąć kosztownych przestojów maszyn. Inną ważną zaletą jest możliwość integracji także barier świetlnych bezpieczeństwa. Jeśli na przykład dojdzie do zanieczyszczenia powietrza, sygnał docierający do nadajnika staje się słabszy i w rezultacie generowane jest ostrzeżenie umożliwiając obsłudze usunięcie problemu zanim całkowita utrata sygnału doprowadzi do zatrzymania maszyny.

 

 

 

Kolumna kontekstowa