Propozycja tekstu System Engineering Tool

Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Nowość: System Engineering Tool firmy Schmersal

Proste narzędzie do projektowania online złożonego okablowania z wykorzystaniem różnych systemów instalacyjnych.

Dzięki nowemu internetowemu narzędziu do projektowania firmy Schmersal projektant układów elektrycznych ma do dyspozycji proste narzędzie do projektowania instalacji okablowania dla urządzeń bezpieczeństwa w maszynach i systemach. Użytkownik może wybrać różne systemy instalacyjne firmy Schmersal: Safety Fieldbox, interfejs SD i okablowanie równoległe IO.
Na ekranie można w prosty sposób umieścić metodą „przeciągnij i upuść” i zestawić w wirtualną strukturę wybrane systemy instalacyjne, żądane urządzenia bezpieczeństwa, np. elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa, czujniki bezpieczeństwa, panele obsługi itd. oraz stosowane przewody.

System Engineering Tool firmy Schmersal oblicza napięcie zasilające w zależności od poboru prądu, długości i przekroju przewodu, które dociera do każdego urządzenia i ocenia je za pomocą systemu sygnalizacji świetlnej. Gdy np. napięcie zasilające spadnie poniżej minimalnej wartości 20,4 V, wskaźnik zmienia kolor z zielonego na żółty, a gdy spadnie poniżej 19,5 V zmienia kolor na czerwony. W tym przypadku wskazany jest wybór alternatywnego rozwiązania instalacyjnego, np. w systemach interfejsu SD zamiast połączenia szeregowego z rozdzielaczami Y należy wybrać pasywny moduł Fieldbox, w którym występują mniejsze spadki napięcia ze względu na większe przekroje przewodów. Cała konfiguracja jest wyświetlana w widoku topologii i można ją zapisać lub wczytać. Można również utworzyć wykaz części. Dzięki temu użytkownik jednym kliknięciem myszy może sprawdzić instalację elektryczną swojego rozwiązania bezpieczeństwa.

Kolumna kontekstowa

Dalsze informacje

Uruchom narzędzie tutaj!