Znajdujesz się tutaj

Zawartość

Szkolenia i seminaria

Pracownicy firmy Schmersal-Polska od początku jej istnienia zawsze oferowali fachowe doradztwo techniczne, objaśnienia dyrektyw i norm, brali udział w konferencjach i szkoleniach dla klientów. Od niemal 20 lat stale pogłębiamy naszą wiedzę i doświadczenie, zdobywamy certyfikaty i uprawnienia.

Jednak zawsze twierdziliśmy, że najskuteczniejszą ocenę ryzyka i najlepsze dostosowanie maszyny do obowiązujących przepisów przeprowadzi sam klient - on najlepiej zna maszynę, najskuteczniej zidentyfikuje zagrożenia i oceni ryzyko z nimi związane. On też - często we współpracy z nami - dobierze najbardziej optymalne rozwiązanie bezpieczeństwa do warunków pracy, zwyczajów operatorów i wymagań działu UR czy BHP. Ale wiedza z zakresu bezpieczeństwa maszyn jest dość obszerna i nie zawsze łatwo dostępna, a poszczególne normy się ze sobą zazębiają w nieoczekiwany sposób. Dlatego chętnie dzielimy się naszą wiedzą, aby konstruktorzy i projektanci jak najlepiej rozumieli wymagania i umieli wykorzystać je w praktyce.

Nasze szkolenia charakteryzują się praktycznym podejściem i przyjazną formą. Oferujemy zarówno szkolenia otwarte w formie spotkania - najczęściej w siedzibie naszej firmy w Warszawie - ale także fachowe "szyte na miarę" szkolenia wewnętrzne, organizowane w siedzibie klienta. Istnieje możliwość wspólnego oglądania i dyskusji na temat konkretnych maszyn, co jest dobrym wstępem do przeprowadzenia samodzielnej oceny ryzyka/dostosowania. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Klasyfikacja funkcji bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 13849-1

Norma zharmonizowana z Dyrektywą Maszynową, EN ISO 13849-1 zastąpiła dobrze znaną EN 954-1 i określa sposoby klasyfikacji, doboru i konfiguracji Elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwa. Ale na tym szkoleniu prezentujemy nie tylko wymagania tej normy. Uczestnicy poznają też podstawowe informacje na temat Dyrektywy Maszynowej i Narzędziowej, oceny ryzyka oraz praktyczne podejście do identyfikacji i klasyfikacji funkcji i systemów bezpieczeństwa maszyn.

Zaganienia:

 • Podstawa prawna w konstruowaniu bezpiecznych systemów sterowania
 • Ocena ryzyka i redukcja ryzyka
 • Rozwiązania konstrukcyjne i techniczne środki ochronne
 • Różnice pomiędzy EN 954-1 i EN ISO 13849-1
 • Poziom SIL i Poziom PL – różnice i podobieństwa
 • Identyfikacja funkcji bezpieczeństwa
 • Komponenty stosowane w systemach bezpieczeństwa – wymagania i ograniczenia
 • Parametry: Kategoria, MTTFd, DC, CCF
 • Różne metody określania PL (Poziomu zapewnienia bezpieczeństwa)
 • Przykłady i informacje praktyczne
 • Przedstawienie możliwości programu SISTEMA* do wyznaczania PL

* SISTEMA (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen) to oprogramowanie wydane przez IFA (niemiecki Instytut Bezpieczeństwa Pracy)

Czas: 2 dni robocze

Prowadzący:

Łukasz Wiatrzyk, Certyfikat FS Eng (TUV Rheinland) nr 11667/15
Przemysław Lipowski, Certyfikat FS Eng (TUV Rheinland) nr 11670/15
Schmersal-Polska

 

Najbliższe terminy:

12-13.03.2019 - Warszawa
07-08.05.2019 - Warszawa

Kolumna kontekstowa